Att producera värme med biobränsle är ett bra miljöval, och behöver inte innebära smutsig rök. Att rena rökgaserna kan t.o.m vara lönsamt. Med en FGR försvinner nästan alla partiklar samtidigt som energieffektiviteten ökas markant.

Vi är redo för det skärpta Ekodesigndirektivet som börjar gälla 2020. Är du?

PARTIKELFILTER

Med en FGR® erhålls en partikelrening på över 90%.

EKODESIGNDIREKTIVET

Med en FGR® kopplad till värmesystemet, uppfylls kraven i Ekodesigndirektivet (Lot 15) som gäller från 2020.

ENERGIÅTERVINNING

Med en FGR® återvinns nästan all värme ur rökgaserna och matas tillbaka till värmesystemet.

APPLIKATIONER