Vi byter namn till CleanBioHeat

För att bättre beskriva vad vi vill åstadkomma, byter Flue Gas Recovery Sweden namn till CleanBioHeat.