FGR ersätter naturgas i växthusanläggning i Helsingborg

 

 

Bröderna Perssons Handelsträdgård har sedan tidigare en 500kW pelletspanna och en kompletterande naturgaspanna. Av både ekonomiska och miljöskäl önskade man ersätta naturgaspannan. Istället för att installera ytterligare en pelletspanna, kompletterades den befintliga pannan med en 3-moduls FGR. Med den kan tillräckligt med energi återvinnas för att täcka naturgasbehovet. Som extra bonus blir rökgaserna renade från partiklar.

Projektet har delfinansierats med bidrag från Klimatklivet.