Ekodesigndirektivet

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.

Direktivet innebär skärpta krav på partikelutsläpp i kombination med energieffektivitet, NOx och Cox.

För att bättre kunna jämföras med gaseldade anläggningar används övre värmevärdet vid mätning av energieffektivitet.

Kraven gäller inte retroaktivt utan endast för nya anläggningar.

Initialt gäller kraven för pannor upp till 500kW men det kommer antagligen höjas till 1000kW.

 

 

FGR®  tillsammans med de flesta idag förekommande pannor, kommer att klara de nya kraven.

 

 

Ekodesigndirektivet i siffror:

ParameterTräder i kraft 2020
Energieffektivitet77% för pannor med effekt över 20kW. 75% för pannor med effekt under 20kW.
PartiklarAutomatiskt matade: 40 mg/m³. Manuellt matade: 60 mg/m³. Pannor ≤20kW: Mäts endast vid fullast (istället för en kombination av hel- och dellast).
OGC (Gasformiga organiska ämnen) (10% O2)Automatiskt matade: 20 mg/m³. Manuellt matade: 30 mg/m³.
Kolmonoxid (10% O2)Automatiskt matade: 500 mg/m³. Manuellt matade: 700 mg/m³.
Kväveoxider (NOx) (10% O2)Biobränsle: 200 mg/m³. Fossila bränslen: 350 mg/m³.

Källa: Energimyndigheten