Energiåtervinning

Besparing och Effektökning

 

M.h.a rökgaskondensering återvinner FGR® värme ur rökgaser från värmepannor i storleksordningen 100-1000kW, som drivs med biobränsle eller gas.

Den återvunna värmen medför en ökning av energieffektiviteten med c:a 20%. Värmen förs antingen tillbaks till primärsystemet eller utnyttjas i ett sekundärt värmesystem.

En ytterligare positiv konsekvens av den höga effektiviteten är att rökgaserna som släpps ut är torra och har en temperatur på c:a 25°C. De ger därmed inga problem med kondensering i skorstenen.