Fasta värmeinstallationer

Antingen sker installation i samband med nyinstallation, tex i samband med byte från olja till biobränsle, eller i efterhand på befintlig anläggning, för att höja prestanda och rena rökgaser.

 

FGR installeras antingen i befintligt pannrum eller i en separat container utanför.