Om oss

Vi brinner för värme från biobränslen!

 

Att producera värme med biobränsle är ett bra miljöval, och behöver inte innebära smutsiga rökgaser.

Att rena rökgaserna kan t.o.m vara lönsamt.

Med vår FGR kan du minska partiklar i rökgaserna från din värmepanna utan att reningen kostar.

Vi är redo för de hårdare kraven i Ekodesigndirektivet som börjar gälla 2020.

Är du?

 

CleanBioHeat har under utvecklingsfasen haft tacksamt stöd från Energimyndigheten och från InnoEnergy