Partikelfilter

Lönsam rökgasrening

 

Den effektiva kondenseringen som uppnås genom en patenterad styrning av kondenseringsprocessen medför hög nivå av rening av rökgaserna, genom att de mesta sotpartiklarna hamnar i kondensatet. Efter slutfiltrering uppnås en reningsnivå på c:a 90%.

 

Den återvunna energin minskar bränslebehovet i samma omfattning, vilket gör att systemet betalar sig självt. Efter några år blir partikelreningen lönsam.