Tillfälliga värmeinstallationer

FGR levereras i mobil container och kopplas till temporär värmeinstallation på byggplats eller vid annan tillfällig värmepanna.

 

Primärt tre olika applikationsområden: nyinstallation av fasta pannor t.ex. i samband med byte från olja till biobränsle, tillägg till redan befintlig värmeanläggning för att rena rökgaserna och höja effektiviteten samt vid tillfälliga panninstallationer på t.ex. byggplatser.